Condicions d’ús

Llei orgànica de protecció de dades personals

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, AMPA VEDRUNA SANT ELIES, informa que les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer informatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat d’AMPA VEDRUNA SANT ELIES.

Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel.lació de les seves dades quan ho creguin convenient.

AMPA VEDRUNA SANT ELIES, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les sense alterar, protegint-les de pèrdua o accés no autoritzat.

De la mateixa manera, AMPA VEDRUNA SANT ELIES, es compromet a mantenir en la més estricte confidencialitat les dades contingudes en els béns propietat del client i/o relacionades amb l’activitat d’aquest.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

AMPA VEDRUNA SANT ELIES no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AMPA VEDRUNA SANT ELIES declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AMPA VEDRUNA SANT ELIES no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d’AMPA VEDRUNA SANT ELIES confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’AMPA VEDRUNA SANT ELIES, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de l’AMPA VEDRUNA SANT ELIES proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per AMPA VEDRUNA SANT ELIES per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per AMPA VEDRUNA SANT ELIES contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.