INTERCANVI DE LLIBRES PER ALGUNS CURSOS D’ESO

Benvolgudes Families,

Seguint la dinàmica d’escola verda i donat la demanda que hi ha hagut de varies famílies, aquest any per primer cop l’AMPA habilitarà al pati de l´escola un espai per fer intercanvi d’alguns llibres dels cursos de l’ESO. 

La seva finalitat és permetre a les famílies re-utilitzar alguns dels llibres dels nostres fills i filles d’un curs al següent. Es basa en l’intercanvi, és a dir, en bescanviar els llibres que hem fet servir aquest curs per els llibres del curs vinent (cedits alhora per un altre alumne que ja no els fa servir). 
La vostra participació té, òbviament, caràcter voluntari i no pretén ser alternatiu, sinó complementari a la forma habitual d’adquirir els llibres dels nostres fills.

Heu de tenir en compte que aportar llibres a la plataforma d’intercanvi no garanteix que es puguin retirar el mateix nombre de llibres, ja que no es pot controlar l’oferta i la demanda. I que un cop heu lliurat un exemplar per participar en el programa d’intercanvi, ja no es pot recuperar.

A continuació us detallem les condicions / requeriments necessaris per poder accedir a aquest intercanvi:

L’AMPA  i  l’escola no  es fan responsables del llibres d’intercanvi. Els llibres aptes per a l’intercanvi només seran els que us especifiquem a continuació. Els llibres en mal estat no seran admesos pel programa i seran retornats a les famílies.

NO es permet cap intercanvi monetari pels llibres. S’entén aquest intercanvi  com a donació per part de qui ja no necessita uns llibres que poden beneficiar a un altre company. 
Els nens han de venir acompanyats per un adult a l´hora de fer la tria de llibres.

Es demana a totes les famílies de l’ESO que vulguin participar d’aquest que el proper dia 21 de juliol de 16.00 a 17.00 portin els llibres que ja no necessiten per poder-los donar en intercanvi i el mateix  dia de les 18.00 a les 19.00 hores es podran triar els llibres que necessiteu.

Des de l’AMPA us farem arribar el llistat de llibres de cada curs on s’indicarà ISBN de cada llibre, així podreu comprovar que és el mateix que es requereix per curs.

 Esperem que aquest nou projecte sigui satisfactori i beneficiós per a totes les famílies que ho desitgin.

  Cordialment

  AMPA St. Elies

LLIBRES QUE ES PODEN INTERCANVIAR:

1r. ESO
MÚSICA 1 INICIACIÓ. LLIBRE. MCGRAWHILL 978-84-481-8258-8
NOU VERTEX 1. VICENS VIVES 978-84-682-0123-8
CIÈNCIES SOCILAS 1. TEXT. LA GALERA 978-84-412-1347-0
TECNOLOGIES 1 ESO .CASALS 978-84-218-4371-0
CIÈNCIES DE LA NATURALESA.NOU ESPAI 1. VICENS VIVES 978-84-682-0213-6

2n.ESO
NOU VERTEX 2. VICENS VIVES 978-84-682-0934-0
CIÈNCIES SOCIALS 2. TEXT. LA GALERA 978-84-412-1504-7
FET RELIGIÓS I SOCIETAT A CATALUNYA. CULTURA RELIGIOSA L´ALBER 978-84-96248-48-9
CIÈNCIES DE LA NATURALESA.NOU ESPAI 2 . VICENS VIVES 978-84-682-0932-6
TECNOLOGIA 2. CASALS 978-84-218-4403-8

3r.ESO

MÚSICA 3. LLIBRE- MACGRAWHILL 978-84-481-8253-3
ANEM A LES ARRELS. CULTURA RELIGIOSA. L´ALBER 978-84-96248-49-6
EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA I DRETS HUMANS. CRUÏLLA 978-84-661-1630-5
TECNOLOGIES 3. CASALS 978-84-218-4373-4
CIÈNCIES SOCIALS 3. TEXT. LA GALERA 978-84-412-1348-7

4t. ESO
EDUCACIÓ ÈTICO-CÍVICA PROJECTE 3,16. CRUÏLLA 978-84-661-1995-5
ESPAIS INTERIORS. L´ALBER 978-84-96248-50-2
MÚSICA 4. LLIBRE. MCGRAWHILL 978-84-481-6238-2
TECNOLOGIA 4. MCGRAWHILL 978-84-481-8249-6