Cursos de català per a adults

El CPNL (Consorci per a la normalització lingüística) ha obert un nou període de matriculació dels cursos de català per a adults.

L’oferta formativa que ofereix el CPNL és el ventall complet de cursos de català de nivells generals de llengua -d’acord amb el Marc europeu comú de referència-, i el de cursos especialitzats per tractar qüestions concretes, com ara adquirir més fluïdesa oral a través de grups de conversa o conèixer recursos lingüístics en línia.