Anglès Cambridge, inscripcions obertes a tot l’alumnat d’ESO

Acabada la primera fase d’inscripcions de continuïtat (fins al 21 de setembre a les 8 del vespre).

 

  •  L’estat de places ocupades és el següent:
  • KET 1
  • PET 18
  • FIRST 18

A partir del dilluns 24 de setembre, a les 9 h s’oferiran les places que no s’hagin cobert en la fase de continuïtat.

  • Dirigida a totes les famílies amb fills o filles que cursin ESO.
  • Les inscripcions fetes un cop acabada la fase 1 i abans de començar la fase 2 es consideren nul•les; per tant, les famílies interessades les hauran de tornar a fer a partir de dilluns a les 9 del matí.
  • Si es vol accedir al nivell PET o FIRST cal haver aprovat el nivell anterior i presentar el certificat corresponent a la sala de l’AMPA.
  • En aquesta fase no s’admetran inscripcions de continuïtat. És a dir: aquells alumnes que estaven inscrits a l’activitat i que no van demanar de continuar en el temps fixat per la fase 1, s’inscriuran amb condicions d’igualtat amb la resta d’inscrits a la fase 2, quant a l’ordenació de les inscripcions.

La inscripció s’ha de formalitzar a través de la botiga virtual que trobareu a la mateixa web de l’AMPA

Un cop rebudes les inscripcions es comunicarà (per correu electrònic) si heu quedat admesos o en llista d’espera.

El divendres 28 de setembre, el primer dia del curs, es farà una prova de nivell als alumnes nous que s’hi inscriguin al nivell KET i hagin estat admesos per tal de determinar si estan preparats per seguir aquesta activitat. Posteriorment, l’AMPA enviarà un correu electrònic per confirmar qui es considera inscrit.