Anglès Cambridge: informació i funcionament de les inscripcions

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ACTIVITAT ANGLÈS CAMBRIDGE – INSCRIPCIÓ 2014-15

Aquesta activitat, emmarcada en l’acord signat entre la Universitat de Cambridge i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya que fa possible comptar amb condicions avantatjoses, consisteix en classes d’anglès de preparació pels exàmens de Cambridge i aconseguir una certificació reconeguda i de prestigi. Els exàmens de Cambridge són una manera motivadora perquè els alumnes aprenguin anglès en el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Grups i horaris que s’ofereixen:
• Nivell KET: Divendres 15:00 a 16:00 (mínim: 10 alumnes, màxim 20 alumnes)
• Nivell PET: Divendres 16:00 a 17:00 (mínim: 10 alumnes, màxim 20 alumnes)

El nivell de cada alumne es decidirà de la següent manera:
• El que tenen el KET aprovat poden optar directament al nivell PET.
• Nous alumnes amb un cert nivell d’anglès segons una prova prèvia de nivell realitzada per la responsable de l’activitat o bé en funció del resultats en els exàmens de l’edició anterior.

El preu, que serà de 13€ mensuals, és lleugerament més baix que el curs passat degut a que no hem de cobrar IVA.

El 16 de setembre a les 8 del vespre a la sala d’actes de l’escola es convocarà una reunió informativa organitzada per un representant de la Universitat de Cambridge on rebreu més informació sobre aspectes acadèmics.

El primer dia de classe serà el divendres 3 d’octubre.

LA INSCRIPCIÓ a Anglès Cambridge funcionarà de la següent manera:

Fase 1 (Pre-inscripcions de continuïtat): Del 15 al 19 de setembre de 2014

• Dirigida exclusivament a les famílies que estaven matriculades a l’activitat en l’últim trimestre del curs anterior, que seran informades via Clickedu, web de l’AMPA i/o correu electrònic.
• Aquestes famílies podran formalitzar la seva inscripció de continuïtat a través del formulari electrònic disponible a la web del AMPA dins de l’apartat “Extraescolars” (http://www.ampasantelies.org/formulari).
• En aquest període només s’admetran pre-inscripció de continuïtat, la resta seran descartades.

Fase 2 (Resta de pre-inscripcions): A partir del 20 de setembre de 2014.

• Dirigida a totes les famílies amb fills o filles que cursin ESO, que seran informades via Clickedu i/o web de l’AMPA.
• La inscripció s’haurà de formalitzar a través del formulari electrònic disponible a la web del AMPA dins de l’apartat “Extraescolars” (http://www.ampasantelies.org/formulari)
• En aquesta fase no s’admetran inscripcions de continuïtat, es a dir, aquelles persones que estaven inscrites en una activitat i que no van demanar de continuar en el temps fixat per la fase 1, es pre-inscriuran amb condicions d’igualtat amb la resta d’inscrits a la fase 2, en quan a l’ordenació de les inscripcions i la possible no admissió per haver-se assolit el número màxim d’inscrits en una activitat.

Finalment, recordar que la inscripció a la resta d’activitats segueix oberta.