ANGLÈS CAMBRIDGE 2018-19

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DE L’ACTIVITAT D’ANGLÈS CAMBRIDGE

Preparació dels exàmens de Cambridge

Classes d’anglès per a preparar els exàmens de Cambridge i aconseguir una certificació reconeguda i de prestigi. Cal destacar que es tracta d’una activitat que té l’objectiu d’obtenir un títol oficial, no és pas una activitat de reforç de l’assignatura.

Gràcies a l’acord signat entre la Universitat de Cambridge i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, podem comptar amb condicions avantatjoses.

Els exàmens de Cambridge són una manera motivadora perquè els alumnes aprenguin anglès en el Marc Comú Europeu de Referència (MECR).

  • Certificat KET (A2 del MECR)

Qualificació de nivell bàsic que acredita la capacitat per comunicar-se en anglès en situacions senzilles: entendre escrits senzills, comunicar-se en situacions familiars i entendre notícies curtes i instruccions senzilles.

Preu classes: 20 €/mes
Aquest preu no inclou ni el dret a examen ni el llibre del curs.

  • Certificat PET (B1 del MECR)

Avalua la capacitat de l’estudiant d’afrontar en anglès, tant parlat com escrit, situacions quotidianes. Proporciona la competència lingüística per sortir-se’n en la vida diària, llegir llibres senzills o articles de revistes, escriure cartes familiars i prendre notes a classe. Capacita per usar l’anglès per comunicar-te amb parlants natius en la vida diària.

Preu classes: 20 €/mes
Aquest preu no inclou ni el dret a examen ni el llibre del curs.

  • Certificat FIRST (B2 del MECR)

Qualificació de nivell intermedi alt que correspon al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües .El First és un dels exàmens que més estudiants fan i s’accepta en el comerç, la indústria, la universitat i les institucions d’educació superior com a prova de l’habilitat d’escriure i parlar anglès per a finalitats d’estudi i de feina.

Preu classes: 20 €/mes
Aquest preu no inclou ni el dret a examen ni el llibre del curs.

Molt important!

Per accedir a un nivell cal haver aprovat el nivell anterior i presentar el certificat corresponent.

Per accedir al primer curs (KET), el primer dia (28 de setembre), els alumnes nous que s’hi inscriguin faran una prova de nivell que determinarà si estan preparats per fer aquesta activitat. En cas afirmatiu es consideraran inscrits (l’AMPA ho confirmarà per correu electrònic) i podran comprar el llibre de text corresponent.

Les classes s’impartiran en sessions separades per a cada nivell, els divendres. Els horaris i grups seran:

  • KET divendres de 14.30 a 15.30 h.
  • PET (alumnes en possessió del certificat KET): divendres de 16.30 a 17.30 h
  • FIRST (alumnes en possessió del certificat PET): divendres de 15.30 a 16.30 h

Reunió informativa

Dimecres 19 de setembre a les 19 h a la sala d’actes de l’escola rebreu informació més detallada sobre els aspectes acadèmics de l’activitat.

Dijous 20 de setembre a les 19h, també a la sala d’actes, es farà el lliurament dels diplomes als alumnes que van aprovar els exàmens del passat mes de juny.

FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS

Fase 1 (inscripcions de continuïtat): Del 19 de setembre a les 9:00 h al 21 de setembre a les 20:00 h

  • Dirigida exclusivament als alumnes que estaven matriculats a l’activitat en l’últim trimestre del curs anterior.
  • En aquest període només s’admetran inscripcions de continuïtat, la resta seran descartades.

Acabada la fase 1, s’informarà des del web de l’AMPA de les places que queden disponibles.

Fase 2 (resta d’inscripcions): A partir del 24 de setembre a les 9:00 h s’oferiran les places que no s’hagin cobert en la fase de continuïtat.

  • Dirigida a totes les famílies amb fills o filles que cursin ESO.
  • En aquesta fase no s’admetran inscripcions de continuïtat. És a dir: aquells alumnes que estaven inscrits a l’activitat i que no van demanar de continuar en el temps fixat per la fase 1, s’inscriuran amb condicions d’igualtat amb la resta d’inscrits a la fase 2, quant a l’ordenació de les inscripcions i la possible no admissió per haver-se assolit el nombre màxim d’inscrits en el grup.

En les dues fases la inscripció s’haurà de formalitzar a través de la botiga virtual que trobareu a la web de l’AMPA.En breu a la mateixa botiga podreu consultar i, en el cas que així ho desitgeu, adquirir el llibre de text. Us avisarem.

  1. Aquí teniu les instruccions per fer la inscripció
  2. Aquí teniu l’accés directe a la botiga virtual

Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.

Comissió d’extraescolars
AMPA Vedruna Sant Elies
Setembre de 2018