ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2018-19

Format PDF per imprimir

Benvolgudes famílies,

Us presentem l’oferta d’activitats extraescolars per al curs 2018/2019. Tal com hem anat fent els darrers cursos, les inscripcions s’han de fer des de la web de l’AMPA (www.ampavedrunasantelies.cat), clicant a la pestanya de la botiga. Si ja hi heu entrat altres vegades (per comprar llibres o inscriure a extraescolars), ja teniu el registre fet; si no, caldrà que primer us hi registreu. La inscripció es fa mitjançant un formulari. Les instruccions d’inscripció a les extraescolars les trobareu a la mateixa botiga virtual.

En aquest dossier es recullen totes les activitats que oferirem el curs 2018-2019, tant les que continuen del curs anterior com les que van sortir més votades a l’enquesta de seguiment que fem a mig curs. Per aquest motiu, hi trobareu alemany i robòtica, ja que aquestes activitats han estat les més suggerides.

Malgrat el nostre esforç per combinar espais, interessos i dies, si observeu que us aniria bé fer una activitat proposada en un dia no previst, podeu demanar-ho a l’AMPA per correu electrònic o personalment. Si la proposta és viable i s’aconsegueix tenir un mínim d’interessats, intentarem oferir-la.

El cobrament de les quotes es continuarà fent de forma domiciliada a principis del trimestre. És imprescindible el compromís trimestral de permanència. Si es retorna algun rebut, la família haurà de pagar les despeses bancàries de la devolució, i no es podrà continuar fent l’activitat fins que no es pagui el rebut corresponent.

L’equipament de futbol i el mallot per a rítmica i patinatge passen a ser de compra i no seran subvencionats per l’AMPA. El mateix mallot servirà per a ambdós esports; per tant, es pot aprofitar si es fa la inscripció per a més d’una activitat o per a la mateixa activitat dos cursos seguits i es farà servir a les diferents exhibicions que es faran durant el curs. La compra es gestionarà per mitjà de la botiga virtual.

Per acabar, agraïm la facilitat que ens dona l’escola any rere any, cedint-nos les seves instal·lacions per portar les extraescolars a bon terme.

Esperem comptar amb la vostra confiança i que inscriviu els vostres fills i filles a les activitats extraescolars del curs 2018-2019.

La Junta de l’AMPA

Vilafranca del Penedès, 30 de maig de 2018

 

CONDICIONS QUE ACCEPTEN ELS PARES I MARES QUE INSCRIUEN ELS SEUS FILLS I FILLES A EXTRAESCOLARS

 

1.- Les activitats començaran el dilluns 24 de setembre de 2018 i acabaran el divendres 14 de juny de 2019.

2.- L’obertura de qualsevol activitat/grup està subjecta a un nombre mínim d’inscripcions, que es detalla per a cada activitat a la taula d’activitats que hi ha en aquest document.

3.- La inscripció quedarà en llista d’espera si s’assoleix el nombre màxim d’inscrits fixats per cada activitat/grup. El nombre màxim que es publica és orientatiu, i serà el monitor o l’entitat proveïdora qui fixarà el nombre màxim d’inscrits a partir del qual no s’admetran més inscripcions.

4.- En cas que hi hagi una inscripció molt elevada en una activitat, que superi el nombre màxim d’inscrits, el criteri per admetre o no la inscripció serà l’ordre d’inscripció (data i hora).

5.- El fet d’inscriure’s a una activitat significa l’acceptació del compromís per un trimestre sencer. A efectes econòmics, implicarà el cobrament de 3 mesos d’aquesta activitat. Només es poden canviar sense cost, les activitats a desenvolupar de trimestre en trimestre.

6.- El pagament de les activitats extraescolars es farà únicament en tres QUOTES DOMICILIADES: la primera a principis d’octubre, la segona a mitjans del mes de gener i la tercera a principis d’abril. Si es retorna algun rebut la família haurà de fer-se càrrec de les despeses bancàries corresponents.

 1. No es podrà iniciar un trimestre de l’activitat extraescolar si es deu el trimestre anterior. Abans de continuar caldrà pagar el deute i abonar el cost del trimestre que comença.

8.- Hi ha un règim disciplinari intern que regeix el bon funcionament de les activitats extraescolars i que s’haurà d’aplicar davant de possibles faltes de comportament reiterades. Si es dona el cas, els pares i mares seran degudament informats de qualsevol fet que provoqui distorsions en el funcionament de l’activitat.

9.- La inscripció es farà obligatòriament a través de la botiga del web de l’AMPA (www.ampavedrunasantelies.cat).

10.- Tots i cadascun dels professionals que treballaran en aquestes activitats disposen de l’assegurança i dels requisits legals per dur-les a terme amb la seguretat convenient.

11.- Per a qualsevol dubte o aclariment, la coordinadora de l’AMPA, la Cristina Serrano, us atendrà cada matí (de 9 a 9.30 h) i a la tarda (de 17 a 18 h) fins acabar el curs i a partir del 12 de setembre, a les dependències de l’escola. També per whatsapp (611033429) o per correu electrònic (coordinadora@ampavedrunasantelies.cat).

FUNCIONAMENT DE LES INSCRIPCIONS

El procés d’inscripció que s’ha de seguir és el següent:

 • 1. Cal accedir a la botiga virtual des del web de l’AMPA (www.ampavedrunasantelies.cat), registrar-s’hi i clicar a la pestanya d’extraescolars. Si ja esteu registrats del curs passat, no cal fer-ho de nou, hi podeu entrar amb la mateixa adreça de correu i contrasenya. Seguiu les instruccions que us enviem (també les  podreu descarregar des del web).
 • 2. El procés es farà en dues fases:
   • 11, 12 i 13 de juny, una primera fase de curta durada anomenada de continuïtat, que permetrà a les famílies que ja estiguin inscrites en una activitat en el tercer trimestre del curs 2017-2018, inscriure’s a la mateixa activitat del nou curs.
   • A partir del 15 de juny, s’iniciarà una segona fase ja oberta a totes les famílies, en què es podran inscriure a totes les activitats (excepte a l’activitat Anglès Cambridge, la inscripció de la qual s’obrirà al setembre). Aquesta segona fase quedarà oberta durant tot el curs.

El detall de funcionament de cada una de les fases és el següent:

Fase 1 (preinscripcions de continuïtat): De l’11 de juny a les 9.30 del matí al 13 de juny a les 8 del vespre

 • Via Clickedu o web es disposarà de la llista d’activitats i de les instruccions per formalitzar les inscripcions.
 • Durant aquests dies les famílies podran formalitzar la seva inscripció de continuïtat a través de la botiga electrònica disponible a la web de l’AMPA (ampavedrunasantelies.cat).
 • En aquest període només s’admetran preinscripcions de continuïtat. Si un nen vol canviar d’activitat s’haurà d’esperar a la segona fase.

Fase 2 (resta de preinscripcions): A partir del 15 de juny a les 8 del vespre

 • Via Clickedu o web es disposarà de la llista d’activitats i de les instruccions per formalitzar les inscripcions.
 • La inscripció també s’haurà de formalitzar a través de la botiga electrònica disponible a la web de l’AMPA (ampavedrunasantelies.cat).
 • Les inscripcions s’acceptaran seguint l’ordre de dia i hora d’inscripció. Per tant, és aquest ordre el que se seguirà per saber quants ocupen les places màximes i qui queda en llista d’espera, per haver-se assolit el nombre màxim d’inscrits en una activitat.
 • En aquesta fase no s’admetran inscripcions de continuïtat; és a dir, aquells nens o nenes que estaven inscrits en una activitat i que no van demanar de continuar durant la setmana de continuïtat, s’inscriuran amb condicions d’igualtat amb la resta d’inscrits a la fase 2.

Ens esforçarem perquè tot funcioni correctament. Si hi ha algun problema, adreceu-vos a l’AMPA (Cristina Serrano) de 9 a 9.30 h o de 17 a 18 h, per correu electrònic (coordinadora@ampavedrunasantelies.cat) o per telèfon (611 033 429).

Totes les inscripcions estaran subjectes a l’acceptació de les condicions que es concreten a la pàgina 2.

LLISTAT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-19

Idiomes1

ANGLÈS MAINADA: Activitat especialment orientada a nens i nenes d’infantil per introduir-los en l’aprenentatge de l’anglès. Es treballa amb grups reduïts de màxim 8 alumnes, amb una metodologia adequada per a la mainada (“racons” de treball, contes…) El fil conductor de les classes és una mascota. S’ofereix en tres grups d’infantil (P3, P4 i P5). Impartida per professorat de l’Acadèmia d’idiomes Challenge.

ANGLÈS MAINADA (P3)
LLOC:Escola
1dia/ setmana:90min (Dt)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes: 5 / Màxim: 8
Preu mensual: 24€

 

ANGLÈS MAINADA (P4)
LLOC:Escola
1dia/ setmana:90min*(Dl o Dj)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes: 5 / Màxim: 8
Preu mensual: 24€

ANGLÈS MAINADA (P5)
LLOC:Escola
1dia setmana:90min*(Dc o Dj)
Monitor:CHALLENGE
Mínim alumnes: 5 / Màxim:8
Preu mensual: 24€

ANGLÈS PRIMÀRIA: Activitat dirigida a nens i nenes de primària. En aquest nivell, es comença a introduir el text a classe per tal que l’alumnat se sàpiga expressar oralment i fomentar la part lectora. A través de projectes i de l’expressió oral es fomenta la part creativa de l’alumne, per tal que agafi fluïdesa. Impartida per professorat de l’Acadèmia d’idiomes Challenge.

ANGLÈS (1P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dl)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes: 7/ Màxim:10
Preu mensual: 24€

ANGLÈS (2P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dl, Dt o Dj)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes:7/ Màxim:10
Preu mensual: 24€

ANGLÈS (3P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dc)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes:7/ Màxim:10
Preu mensual: 24€

ANGLÈS (4P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dl)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes:7/ Màxim:10
Preu mensual: 24€

ANGLÈS (5P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dt)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes:7/ Màxim:10
Preu mensual: 24€

ANGLÈS (6P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dt)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes:7/ Màxim:10
Preu mensual: 24€

ALEMANY: Activitat orientada a nois i noies d’ESO. L’objectiu és establir uns coneixements bàsics d’expressió oral, escrita i de comprensió lectora que permeti obtenir el nivell A1. Impartida per professorat de l’Acadèmia d’idiomes Challenge.

ALEMANY (1ESO A 4ESO)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dc)
Monitor: CHALLENGE
Mínim alumnes: 8/Màxim:10
Preu mensual: 36€

 ANGLÈS CAMBRIDGE: Trobareu la informació sobre aquesta activitat a la pàgina 8.

[1] Activitats exemptes d’IVA segons l’art. 20.1.9 de la llei d’IVA (37/1992)

Esports[1]

En apuntar-vos a les activitats esportives, us demanem el compromís d’assistir a les exhibicions, competicions i partits que es programin al llarg del curs.

JUDO: Activitat orientada a nens i nenes de P4 a 3r de primària. El judo és un dels quatre estils principals de lluita esportiva més practicats avui en dia a tot el món. La UNESCO va declarar el Judo com el millor esport  inicial formatiu per a nens de 4 a 21 anys. Activitat impartida per monitors del Club Judo Vilafranca.

JUDO (P4-3P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dl)
Monitor: CLUB JUDO VILAFRANCA
Mínim alumnes:10/ Màxim:20
Preu mensual: 23€

GIMÀSTICA RÍTMICA: Activitat orientada a iniciar als participants en aquesta disciplina artística, potenciant el coneixement del cos a través del moviment, el llenguatge musical, l’art i la cultura. Es tracta d’endinsar-nos en el món de l’esport a través d’una gimnàstica suau, elegant i alhora divertida per a tots i totes. Activitat impartida per monitors del Consell Esportiu. Cal comprar el mallot a la botiga virtual de l’AMPA.

RÍTMICA (P4-1P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dt)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes: 8/ Màxim:20
Preu mensual: 22€

RÍTMICA (2P-6P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dj)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes: 8/ Màxim:20
Preu mensual: 22€

JOCS AMB PATINS:. Aquesta és una activitat recreativa al mateix temps que un esport que ajuda a desenvolupar l’equilibri i mantenir l’harmonia corporal a través de moviments i exercicis adaptats a l’evolució de cada infant. Activitat impartida per monitors del Consell Esportiu. Es faran dos grups diferents amb dos monitors per poder agrupar per nivells. Cal comprar el mallot a la botiga virtual de l’AMPA.

JOCS AMB PATINS(P5-6P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dv)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes: 8/ Màxim:15
Preu mensual: 22€

FUTBOL SALA: L’objectiu d’aquesta activitat és ensenyar l’esport del futbol sala als nens i nenes, en col·laboració amb el club AEK Sant Cugat. A banda dels objectius tècnics i físics, no podem oblidar l’objectiu d’ensenyar valors del treball en equip als jugadors, com el respecte i la col·laboració. Els equips de futbol sala de l’escola juguen al JESPE contra les altres escoles de la vila i de la comarca. Activitat impartida per monitors del Consell Esportiu sota la coordinació de l’AEK Sant Cugat. S’ha de comprar la samarreta i el pantaló a la botiga virtual de l’AMPA.

FUTBOL 5 MAINADA (P4-P5)
LLOC:Escola
1 dia/ setmana: 90min (Dt)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes per equip:8
Màxim alumnes per equip: 12
Preu mensual: 22€

FUTBOL SALA PREBENJAMI (1P-2P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dc)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes per equip:8
Màxim alumnes per equip: 12
Preu mensual: 22€

FUTBOL SALA BENJAMÍ (3P-4P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dl)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes per equip:8
Màxim alumnes per equip: 12
Preu mensual: 28€

FUTBOL SALA ALEVÍ (5P-6P)
LLOC:Escola
1 o 2 dies/ setmana: 90min* (Dj i/o Dv)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes per equip: 8
Màxim alumnes per equip: 12
Preu mensual:
– 1 dia: 28€
– 2 dies: 42€

FUTBOL SALA INFANTIL (1ESO-2ESO)
LLOC:Zona Esportiva
1 o 2 dies/ setmana: 90min* (Dt i/o Dj)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes per equip:8
Màxim alumnes per equip: 12
Preu mensual:
– 1 dia: 28€
– 2 dies: 42€

FUTBOL SALA CADET (3ESO-4ESO)
LLOC:Zona Esportiva
1 o 2 dies/ setmana: 90min* (Dt i/o Dj)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes per equip:8
Màxim alumnes per equip: 12
Preu mensual:
– 1 dia: 28€
– 2 dies: 42€

BÀSQUET:. L’objectiu d’aquesta activitat és ensenyar l’esport del bàsquet als nens i nenes. En tractar-se d’un esport d’equip, a banda dels objectius tècnics i físics, no podem oblidar l’objectiu de seduir ensenyant valors de treball en equip als jugadors, com el respecte i la col·laboració, que són tant o més importants que els objectius esportius. Activitat impartida per monitors de Vilabàsquet.

BÀSQUET (1P-4P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dc)
Monitor: VILABÀSQUET
Mínim alumnes: 10/Màxim:15
Preu mensual: 25€

BÀSQUET (5P-4ESO)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dl)
Monitor: VILABÀSQUET
Mínim alumnes: 10/Màxim:15
Preu mensual: 25€

HIP-HOP:. Activitat orientada a iniciar els participants en aquesta modalitat de ball. Es busca fer esport a través del cos i la música, crear coreografies divertides, ballar, jugar amb la música, etc. Activitat impartida per monitors del Consell Esportiu.

HIP-HOP (3P-4ESO)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min*(Dc)
Monitor:CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes: 10/Màxim:15
Preu mensual: 22€

DANSA:.Oferir un espai d’expressió corporal mitjançant la dansa a través de ritmes actuals i adaptats als infants. Es pretén anar descobrint el món de la dansa en l’etapa infantil. Activitat impartida per monitors del Consell Esportiu.

INICIACIÓ A LA DANSA P3-P5)
LLOC:Escola
1dia/ setmana:90min* (Dc)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes: 8/Màxim:15
– Preu mensual: 20€

DANSA (1P-2P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana:90min* (Dl)
Monitor: CONSELL ESPORTIU
Mínim alumnes: 8/Màxim:15
– Preu mensual: 20€

[2]Activitats exemptes d’IVA segons l’art. 20.1.13 de la llei d’IVA (37/1992)

Altres[3]

INICIACIÓ AL TEATRE: A partir de 1r de primària. Aquesta activitat té com a objectiu ser la transició entre tarda imaginària i teatre. Els alumnes seran capaços de fer petites intervencions teatrals i descobrir com podem imitar personatges totalment diferents a nosaltres. L’últim trimestre els alumnes participen a la Mostra de Teatre de Vilafranca representant una obra de teatre. Activitat impartida per monitors d’Esport i Lleure Alt Penedès (ELLAP).

INICIACIÓ AL TEATRE (1P-3P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dt)
Monitor:ELLAP
Mínim alumnes: 8/ Màxim:12
Preu mensual: 30€

TEATRE: A partir de 4t de primària. Aquesta activitat té com a objectiu capacitar els alumnes per fer petites intervencions teatrals i descobrir com podem imitar personatges totalment diferents a nosaltres. L’últim trimestre els alumnes participen a la Mostra de Teatre de Vilafranca representant una obra de teatre. Activitat impartida per monitors d’Esport i Lleure Alt Penedès (ELLAP).

TEATRE (4P-4ESO)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dj)
Monitor:ELLAP
Mínim alumnes: 8/ Màxim:12
Preu mensual: 30€

TEATRE ( 4P-4ESO)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dv)
Monitor:ELLAP
Mínim alumnes: 8/ Màxim:12
Preu mensual: 30€

ROBÒTICA: De 1r a 6è de primària. Aquesta activitat requereix persones actives, flexibles, creatives i orientades al treball en equip. Crearan robots amb Lego WeDo, faran programació i reflexió sobre el treball que han fet.

ROBÒTICA (1P-3P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 75* (Dj)
Monitor:Robòtix Penedès
Mínim alumnes: 5/ Màxim:10
Preu mensual: 37€

ROBÒTICA (4P-6P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 75* (Dl)
Monitor:Robòtix Penedès
Mínim alumnes: 5/ Màxim:10
Preu mensual: 37€

ARTS PLÀSTIQUES: Aquesta activitat està orientada a nens a partir de P4 fins a 6è de primària. Es treballa cercant la creativitat i la imaginació a través de la manipulació de diferents objectes i materials. Material inclòs.

ARTS PLÀSTIQUES P4-1P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min (Dj)
Monitor:ARSENAL
Mínim alumnes 10
Preu mensual: 26€

ARTS PLÀSTIQUES (2P-6P)
LLOC:Escola
1dia/ setmana: 90min* (Dt)
Monitor: ARSENAL
Mínim alumnes:10
Preu mensual: 26€

[3]Activitats exemptes d’IVA segons l’art. 20.1.8 de la llei d’IVA (37/1992)

INFORMACIÓ ESPECÍFICA ACTIVITAT ANGLÈS CAMBRIDGE

Preparació dels exàmens de Cambridge

La inscripció i la concreció dels grups que s’ofereixen depèn dels resultats dels exàmens que es fan aquest juny, és per això que la inscripció a aquesta activitat (de continuïtat i per a nous alumnes) no es farà fins al mes de setembre.

Al setembre rebreu instruccions per fer la inscripció des de la botiga del web.

Classes d’anglès per a preparar els exàmens de Cambridge i aconseguir una certificació reconeguda i de prestigi. Cal destacar que es tracta d’una activitat que té l’objectiu d’obtenir un títol oficial, no és pas una activitat de reforç de l’assignatura.

 • Certificat KET (A2 del MECR)

Qualificació de nivell bàsic que acredita la capacitat per comunicar-se en anglès en situacions senzilles: entendre escrits senzills, comunicar-se en situacions familiars i entendre notícies curtes i instruccions senzilles.

 • Certificat PET (B1 del MECR)

Avalua la capacitat de l’estudiant d’afrontar en anglès, tant parlat com escrit, situacions quotidianes. Proporciona la competència lingüística per sortir-se’n en la vida diària, llegir llibres senzills o articles de revistes, escriure cartes familiars i prendre notes a classe. Capacita per usar l’anglès per comunicar-te amb parlants natius en la vida diària.

 • Certificat FCE ( B2 del MECR)

First Certificate in English és un examen d’anglès de Cambridge English Language Assessment . És una qualificació de nivell intermedi alt que correspon al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües .El First és un dels exàmens que més estudiants fan i s’accepta en el comerç, la indústria, la universitat i les institucions d’educació superior com a prova de l’habilitat d’escriure i parlar anglès per a finalitats d’estudi i de feina.

Gràcies a l’acord signat entre la Universitat de Cambridge i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, podem comptar amb condicions avantatjoses.

Els exàmens de Cambridge són una manera motivadora perquè els alumnes aprenguin anglès en el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Les classes s’impartiran en sessions separades per a cada nivell, els divendres. Per accedir a un nivell cal haver aprovat el nivell anterior i presentar el certificat corresponent.

Els horaris i grups seran:

 • KET divendres de 14:30 a 15:30h.
 • PET (alumnes en possessió del certificat KET): divendres de 16:30 a 17:30h
 • FIRST (alumnes en possessió del certificat PET): divendres de 15:30 a 16:30h

Preu de l’activitat: 20 € (aquest preu no inclou ni el llibre de text ni el dret a examen)

Els alumnes nous que s’inscriguin al nivell KET faran una prova de nivell que determinarà si estan preparats per a realitzar aquesta activitat. En cas afirmatiu podran formalitzar la inscripció.

S’acceptaran les 15 primeres inscripcions. La resta formaran part d’una llista d’espera per cobrir les places dels inscrits que no hagin superat la prova de nivell.

Al setembre s’informarà de les dates d’inscripció (de continuïtat i per a nous alumnes).

Al mes de setembre, a la sala d’actes de l’escola i amb la participació d’un representant de la Universitat de Cambridge, es farà una reunió informativa on es detallaran els aspectes acadèmics. Alhora, es lliuraran els diplomes als alumnes que aprovin els exàmens de nivell del juny.

TAULA RESUM D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-19