Resultats de l’enquesta de valoració de les extraescolars del curs 2017-2018

Dels  55 inscrits a les activitats per a adults hem recollit un 42 % de valoracions !

 

Un cop tancat el termini per respondre l’enquesta, volem agrair-vos la vostra col·laboració i donar a conèixer els resultats i les conclusions que n’hem pogut extreure. Podeu consultar totes les dades a les infografies que hem elaborat com a resum.

 

Hem rebut 150 respostes, de les quals 127 valoraven les activitats per als nens i nenes i 23 corresponien a les activitats programades per a pares i mares. Així doncs, d’un total de 322 inscripcions a extraescolars infantils, hem recollit l’opinió del 39,44 %.

Estem satisfets de constatar que les opinions dels pares són majoritàriament bones o molt bones en gairebé tots els casos. Les respostes negatives són molt minoritàries.

Aquest curs hem millorat la informació sobre el programa que segueix l’Acadèmia Challenge en els diferents nivells d’anglès que ofereix a infantil i primària, i hem enviat una presentació de les monitores als pares corresponents. El curs vinent ens proposem de fer una presentació de totes les activitats extraescolars i dels corresponents monitors durant el primer mes de l’activitat.

Alguns pares s’han queixat de les substitucions d’algunes monitores, per problemes puntuals o per canvis estables per a la resta de curs, però ens sembla que és una dificultat difícilment evitable. En tots els casos que hi ha hagut alguna substitució, se n’ha informat puntualment. Cal continuar vetllant perquè aquesta informació sobre canvis de monitoratge arribi puntualment als pares.

La Comissió d’Extraescolars també es marca com a prioritat de respectar i fer respectar les normes de convivència perquè les hores dedicades a fer les activitats extraescolars siguin profitoses, ajudin els infants a créixer com a persones i no siguin només un espai de guarderia per deixar els nens més hores a l’escola. A part d’aprendre el contingut de cada matèria, també han de fomentar el treball en equip, el respecte als més petits, a no riure’s dels que tenen menys habilitat, a no insultar els companys o els monitors… En definitiva, a fer-nos millors.

Alguns comentaris de l’enquesta també ens demanen que organitzem més exhibicions o portes obertes durant el curs perquè els adults responsables vegin què aprenen a fer els fills. Ens ho marquem com a aspecte a millorar i a tenir en compte per al curs vinent.

 

 

Finalment, es demana que no es barregin nens d’edats molt diverses. Cal tenir en compte que a l’hora de programar les diferents activitats hem de preveure els espais de què podem disposar, que són limitats. Si, en canvi, contractem dos monitors per activitat –per atendre subgrups d’edats diverses—cal preveure un increment del cost de l’activitat. Sigui com sigui, intentarem millorar-ho en el futur.

 

Infografies:

Valoració de les extraescolars 2017-18

Valoració de les activitats per a mares i pares 2017-18